ÜRÜNLERİMİZ

ONUR BELEDİYE

YÖNETİM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

Kantar Tahsilatlarının Raporlanması

Kantar görevlisinin görevi sonunda teslim ettiği tahsilatların raporlanarak kontrol edilmesi.

 

Yazıhanelerin Kira Tahakkuk İşlemleri

Yazıhaneler için daha önce belirlenen aylık kira bedellerinin otomatik olarak tahakkuk ettirilmesi.

Geciken kira Ödemelerinde belirlenen gecikme zammı oranında otomatik olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi.

 

Yazıhanelerin Aidat Tahakkuk İşlemleri

Yazıhaneler için daha önce belirlenen aylık aidat bedellerinin otomatik olarak tahakkuk ettirilmesi.

Geciken aidat ödemelerinde belirlenen gecikme zammı oranında otomatik olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi.

 

Yazıhanelerin ve 3. Şahıs Kişilerin Ceza Tahakkuk İşlemleri

Yazıhaneler ve 3. Şahıs kişilere belediyece kesilen cezaların tahakkuk ettirilmesi.

 

Yazıhanelerin Kira Tahsilat İşlemleri

Yazıhanelerden kira tahsilatının yapılarak kira borcundan düşürülmesi.

Yazıhanelerden kira gecikme zammı tahsilatının yapılarak kira gecikme zammı borcundan düşülmesi.

 

Yazıhanelerin Yakıt Tahsilat İşlemleri

Yazıhanelerden yakıt tahsilatının yapılarak yakıt borcundan düşülmesi.

 

Yazıhanelerin Aidat Tahsilat İşlemleri

Yazıhanelerden aidat tahsilatının yapılarak aidat borcundan düşülmesi.

Yazıhanelerden aidat gecikme zammı tahsilatının yapılarak aidat gecikme zammı borcundan düşülmesi.

 

Yazıhanelerin ve 3. Şahıs kişilerin Gelir tahsilat İşlemleri

Yazıhane ve 3. Şahıslardan encümen cezası, rüsum farkı  ,teminat , irad ve bağış adı altında yapılan tahsilatların işlenmesi.

 

Teminat İşlemleri

Yazıhanelerden alınan teminatların kayıt altına alınması

Genel ve peron bazında belirlenen teminat tutarında hareketle yazıhanelerin teminat türü bazında teminat toplamlarının raporlanması.

 

Yazıhanelerin Çürük ve Düşük Satış Dilekçelerinin İşlenmesi

Yazıhanelerin çürük ve düşük satış taleplerinin kayıt altına alınması.

Bu taleplerin onaylanması durumunda düşük satış takip raporundan otomatik olarak düşülmesi.

 

HAL YÖNETİMİ İLE YAZIHANELERİN ONLİNE OTOMASYONU

Satış Bordrosu, Satış icmali, Mal Beyannamesi, Müstahsil Cari Defteri ve belediyeler tarafından işlenebilecek diğer raporların hal yönetim paneline online olarak aktarılması.

Günü gelen kira ,yakıt ,aidat ceza v.s. borçlarının yazıhanelere online olarak hatırlatılması.

Genel ve kurum istatistik raporu ile ürünlerin azami asgari ve ağırlıklı ortalama fiyatlarının raporlanması.

Yazıhane bazında ürün hareketlerinin raporlanması.

Ağırlıklı ortalama fiyatına göre düşük satış takibinin yapılması.

Yapılan bildirimlere istinaden rüsum raporunun otomatik oluşturulması.

Tahsilat durum bildirgesi ile yapılan tahsilatların tür bazında raporlanması.

Yapılan tahsilatların aylık olarak raporlanması.

Yazıhanelerin detaylı borç dökümlerinin raporlanması.

Yazıhanelerin ödeme performanslarının raporlanması.

İstenilen bir metinin istenilen yazıhane veya seçilen yazıhane veya seçilen yazıhanelere online gönderilmesi.

 

HAL MÜDÜRLÜĞÜ WEB SERVİSİ

Hal Kayıt Sisteminde bulunan tüm verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde erişimine izin veren yöntemdir. Web Servis Hal Giriş-Çıkış işlemlerinin saniyeler içinde onaylanmasını sağlar.

TOP