HAKKIMIZDA

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. , Türk Ticaret Kanunu’na göre Ana Tüzüğünde belirtilen konularda kontrol yapmak üzere 2015 yılında Ankara’da kurulmuş bir şirkettir.

TC. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından Organik Tarımda ve İyi Tarım uygulamarında akredite olup yetkilendirilmiştir.

GENSA`nın sunmasına yasal olarak izin verilen hizmetler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde belirtilmiştir.

Şirketin Kişi yada Kuruluş amaç ve konuları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtildiği gibi olup, Kişi yada Kuruluş amacı ve ana faaliyeti uluslararası yönetim ve ürün belgelendirme sistemlerinde denetim ve sertifikasyon Kişi yada Kuruluşu olarak hizmet vermektir.

Bu faaliyetler içerisinde danışmanlık faaliyetleri ve belgelendirdiği ürün ve hizmetler alanında herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

İlkelerimiz

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. olarak hedefimiz gelecek nesillere sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir dünya sunabilmek adına üreticiyi, işleyiciyi ve tüketiciyi koruyan “GENSA” markasını üreticiden tüketiciye kaliteyi ve güvenilirliği belgeleyen bir marka haline getirmektir.

Alanında bilgili, tecrübeli dinamik bir ekip ile süreklilik, gelişim ve iyileştirme prensiplerini esas alarak üretici ve tüketici beklentilerinin üst düzeyde karşılanmasını sağlayarak, tüm yasal gereklilikleri yerine getirerek mevcut durumu geliştirmek ve böylelikle Türk Tarımı’na bir değer katmak ve milli ekonomiye katkıda bulunmak üzere çalışmaktayız.

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. , Organik Tarım ve İyi Tarım Ürünleri ile ilgili faaliyette bulunmak isteyen müteşebbislere, sağlıklı bir hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Kuruluşumuz Ulusal ve uluslar arası geçerli ilgili tüm standart ve kuralları uygular, sürekli kılar ve kuruluş içerisindeki etkinliğini sağlamakla sorumludur.

Hedefimize ulaşırken edindiğimiz ilkeler:

  • Tarafsızlık
  • Eşitlik
  • Gizlilik
  • Profesyonellik
  • Sorumluluk

Kalite Politikamız

Başta müşterileri ve hizmetlerinden fayda sağlayan diğer kesimler olmak üzere tüm ilgili tarafların memnuniyetini esas alan, dürüstlük ve gizlilik prensiplerine uyarak, katma değer sağlayan hizmetler sunmak,
Tarafsızlık, yeterlilik, sorumluluk, açıklık, gizlilik ve şikayetlerin çözümlenmesi ilkelerini esas alan bir çalışma prensibimizi korumak,
Kontrol ve Sertifikasyon hizmetlerini ulusal ve uluslar arası kanun, yönetmelik, mevzuat ve akreditasyon
standartlarına uygun olarak yürütmek, hizmet zincirinde yer alan tüm unsurların olması gereken kriterler
çerçevesinde gerçekleştirilmesini garanti etmek,
Belirlenen hedeflere iç organizasyonu uyarlayarak verimliliği geliştirmek, her tür kurum ve Kişi yada Kuruluşlarla düzenli bir işbirliği sağlayarak ortak bir hedef baz alarak GENSA müşterisinin ilerlemesini ve memnuniyetini devam ettirmek, sertifikasyon faaliyetlerimizi sürekli gelişme çerçevesinde tüm müşterilerimize katkıda bulunaca k şekilde sürdürmek,
GENSA’da çalışanların bu hedeflerin yerine getirilmesinde ve devamlılığının sağlanmasında katılımlarını
sağlamak ve bu amaçları tamamlamalarında motivasyon sağlayacak durumlar yaratmak, tüm çalışanların yeterlilik ve niteliklerini, dahili ve harici iletişim süreçlerini geliştirmek,
Faaliyet gösterdiğimiz alanda örnek bir firma olmak kalite politikamızdır.

TOP