İyi Tarım Kontrol Alanlarını ve Sürelerini Belirleme

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Alanlarını ve Kontrol Sürelerini belirleme talimatı belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve İyi Tarım Uygulamalarına Hakkında Yönetmelik şartlarına göre kontrol hizmetindeki sorumlulukları ve yöntemleri belirtmek, kontrol hizmetinin yöntem, personel ve kontrolde kullanılan kaynaklar açısından eşit kurallarla uygulanmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. İyi Tarım uygulamaları tarım ürünü kontrolü prosesinde yer alan tüm bölüm ve kişilere uygulanır.

iyi tarım uygulamaları sertifikası için başvurun

TOP