iyi tarım uygulamaları sertifika ve logo kullanımı

Amaç ve Kapsam

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve İyi Tarım Uygulamalarına Hakkında Yönetmelik şartlarına göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde GENSA logosunun Akreditasyon ve belgelendirme kurallarına, yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun kullanılmasının sağlanması, Sertifika ve logo kullanım kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, sertifika ve logosun kullanıldığı tüm alanları kapsar.

 

iyi tarım uygulamaları sertifikası için başvurun

TOP