İyi Tarım Uygulamaları Nedir?

 GENSA 7 Aralık 2010 tarihli ve 27778 Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygulamaları Kriterleri Genelgesi doğrultusunda faaliyetini sürdürmektedir.

İyi Tarım Uygulamaları; Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemlerdir.

  • İyi Tarım Uygulamalarında, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamaları kontrol edilerek, kayıt altına alınır ve belgelendirme yapılır.
  • İTU sertifikası alan bir ürün;
  • İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermez.
  • Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretilir.
  • Kayıt altına alınarak izlenebilirlik ve sürüdürülebilirlik sağlanır.
  • Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.
  • Ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.
  • İTU, sertifikalı ürün iç pazarda öncelikli olarak tercih edilmektedir.

iyi tarım uygulamaları ile başarıya ulaşın

İTU Başvuru Formu

İyi Tarım Uygulamaları konusunda uzman ekibimizden destek alarak sertifikanıza sahip olun.

İTU Süreçleri

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol ve Sertifikasyon süreçleri hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı inceleyin.

Gensa Hakkında

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları sertifikasyonu konusunda uzman Gensa Group hakkında bilgi alın.

İyi Tarım Uygulamaları'nın Faydaları

Kimyasal Gübreler ve Pestisit

İyi Tarım Uygulamaları’nda; Suni girdiler ve kimyasal ilaçlar planlı ve kontrollü kullanılabilir. Bu sayede bu girdiler ve kimyasal ilaçların oluşturacağı zarar en aza indirilir.

Toprak Analizi ve Koruma

İyi Tarım Uygulamaları’nda; Toprak analizi zorunludur. Kontrollü ve planlı ilaç ve gübre uygulamaları gerçekleştirilir. Böylece toprağı tüm zararlardan koruyarak gelecek nesillere miras bırakabiliriz.

Su Kaynaklarını Koruma

İyi Tarım Uygulamaları’nda; Su kaynaklarını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Girdilerin kayıt altına alınması ve planlı üretim ile risklerin azaltılmasını öngörür.

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

İyi Tarım Uygulamaları ile; Kimyasal girdi kullanımı ve zararlılarla mücadele yöntemlerinin biyolojik çeşitlilik üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin azaltılmasını öngörür.

İklim Değişikliği ile Mücadele

İyi Tarım Uygulamaları ile; Kimyasalların kontrollü kullanımı sera gazı salımını azaltmaktadır. Bu sayede “İyi Tarım Uygulamaları” iklim değişikliği ile mücadelede yardımcı unsur olmaktadır.

Gıda Güvenliği ve Güvencesi

Gıda güvenliği İyi Tarm Uygulamalarının öncelikli varoluş sebeplerinden birisidir. Üretilen gıdaların kalitesi ve sağlık yönünden güvenilir oluşu süreci İyi Tarım Uygulamalarının en önemli hedefleri arasındadır.

Tüketici Sağlığı

İyi Tarım Uygulamaları ile İnsan sağlığına zarar vermeyecek ürünler üretilmesi hedeflenmektedir.Tarımda sağlıklı ve güvenli kalıntısız ürün üretimi İTU’nun öncelikli hedefleri içerisindedir.

Çiftçilerin Refahının Artırılması

İyi Tarım Uygulamaları, klasik yöntemlerin aksine daha verimli ve daha yüksek gelir getirisine sahip kaliteli ürünlerin üretilmesini hedeflemektedir. İTU ile çiftçilerin refah seviyesinin artışı mümkün olabilmektedir.

iyi tarım uygulamaları sertifikası için başvurun

TOP