Tarafsızlık

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. tabi olduğu politikalar ve çalışma prosedürleri ayrımcı değildir ve müracaatları hızlandırmak veya yavaşlatmak yoluyla yapılabilecek gizli ayrımcılıklar dahil ayrımcılıktan uzak olarak yönetilmektedir.

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. prosedürleri, TS EN ISO/IEC 17065:2012’de belirtilenlerin dışında, müracaat eden kişi yada Kuruluşun erişimlerini engellemeye veya yasaklamaya yönelik olarak kullanılmaz.

Gensa Teknoloji Kontrol ve Sertifikasyon San. Tic. Ltd. Şti. Yönetimi ve çalışanları belgelendirme faaliyetlerinde her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olmayı ilke edinmiştir.

Faaliyetlerimizde her türlü ayrımcılıktan uzak durarak kendi politika ve hedeflerimiz doğrultusunda hareket etmeyi prensip olarak kabul etmekteyiz.

Tarafsızlığı korumaya yönelik olarak bağımsız hareket etme yetkisine sahip Danışma Kurulları, tüm ilgili tarafları eşit olarak temsil edecek şekilde oluşturulmuştur.

Kuruluşumuz ilgili faaliyet alanları kapsamında danışmanlık hizmetleri ve tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek diğer hizmetleri vermemektedir.

Kontrolör/Sertifiker görevlendirilirken kontrol edilecek / belgelendirilecek firma veya şahısla geçmişte herhangi bir danışmalık hizmeti içerisinde bulunmadığını taahhüt eden belgeyi onaylayarak denetimini tam bağımsız ve tarafsız olarak gerçekleştirir.

TOP