Organik Tarım Kontrol Alanlarını ve Sürelerini Belirleme

Organik Tarım Kontrol Alanlarını ve Kontrol Sürelerini belirleme talimatı belgesine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 ve Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına göre kontrol hizmetindeki sorumlulukları ve yöntemleri belirtmek, kontrol hizmetinin yöntem, personel ve kontrolde kullanılan kaynaklar açısından eşit kurallarla uygulanmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Organik tarım ürünü kontrolü prosesinde yer alan tüm bölüm ve kişilere uygulanır.

 

organik tarım faaliyetleri başvuru formu

TOP