Organik Tarım Sertifika ve Logo Kullanımı

Amaç ve Kapsam

Bu Prosedür, TS EN ISO/IEC 17065:2012 standardı kapsamında İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik şartlarına göre kontrol ve sertifikasyon faaliyetlerinde GENSA logosunun Akreditasyon ve belgelendirme kurallarına, yönetmeliklere ve mevzuatlara uygun kullanılmasının sağlanması, Sertifika ve logo kullanım kurallara uyumun takibinin ve aykırı davranılması durumunda yapılacak işlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup, sertifika ve logosun kullanıldığı tüm alanları kapsar.

 

 

organik tarım faaliyetleri başvuru formu

TOP