Organik Tarım Uygunsuzluk ve Askıya Alma Prosedürü

Amaç ve Kapsam

Bu talimatın amacı; TS EN ISO/IEC 17065:2012 Standardı ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik şartlarına göre Müteşebbisin ürün kontrol belgelendirme prosesi ile ilgili her tur uygunsuzlukların tesbiti sınıflandırması yaptırım/ uygulaması ve diğer işlemleri hakkında esasları belirlemektir.

 

organik tarım faaliyetleri başvuru formu

TOP