İyi Tarım Uygunsuzluk ve Askıya Alma Prosedürü

Amaç ve Kapsam

Bu talimatın amacı; TS EN ISO/IEC 17065:2012’ye göre ve İyi Tarım uygulamalarına Hakkında Yönetmelik kapsamında Üretici, Üretici Örgütü veya Müteşebbisin ürün kontrol belgelendirme prosesi ile ilgili her tur yaptırım/ceza uygulaması ve diğer işlemleri hakkında esasları belirlemektir.

 

iyi tarım uygulamaları sertifikası için başvurun

TOP