SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİ

- Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Doğrultusunda Kurumsal Dönüşüm- Sürdürülebilirlik stratejisi Oluşturma
- Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi
- Çevresel ve Sosyal Performans İzleme Sistemi
- Entegre raporlama- Entegre faaliyet raporu
- Sürdürülebilirlik Raporlaması
- Paydaş Katılımı ve Önceliklendirme Çalışmaları
- Paydaş Paneli Oluşturulması
- Kurumsal Gönüllülük Programı
- Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik
- Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplanması

TOP