SERA GAZI İZLEME PLANI VE EMİSYON RAPORU

⦁ Sera gazı emisyon takip sisteminin oluşturulması ve izleme sürecine destek verilmesi,
⦁ Sera gazı ile ilgili iç tetkik raporunun hazırlanması,
⦁ Sera gazı emisyon hesapları ve raporlanması için envanter çalışması yapılması ve prosedür hazırlanması,
⦁ Sera gazı izleme planı hazırlanması,
⦁ Örnekleme planı oluşturulması,
⦁ Emisyon raporunun hazırlanması,
⦁ Doğrulama sürecine eşlik edilmesi, eksiklik bulgularının giderilmesinde destek sağlanması,
⦁ Sera gazı emisyonu takip dosyasının hazırlanması,
⦁ İyileştirme raporunun hazırlanması,
⦁ Sera gazları ile ilgili mevzuat eğitimi verilmesi

TOP