MADENCİLİK FAALİYETLERİ

Maden atıklarının karakterizasyonu ve tesislerin sınıflandırılması, geri kazanımı, atık depolama tesislerinin projeksiyonu, atık yönetim ve acil eylem planları, izin ve lisans süreci, çevresel izleme, geçici depolama, inert atıkların yönetimi, sondaj çamurları, denizel alıcı ortamda bertaraf, yığın liçi yöntemi, macun dolgu ve pasa yönetimi gibi konulara açıklık getirilmektedir.

NOTA ÇEVRE; madencilik faaliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları yaparak, karşılaşılacak teknik zorlukları, kendi tecrübe ve teknik bilgisini kullanarak çözüm üretir ve projelerin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesini sağlar.

  • Saha bilgi dökümü
  • Ruhsat başvuruları ve alım işlemleri
  • Maden işletme izinleri
  • Sevk fişi talep projelerinin hazırlanması ve mülkiyet izinlerinin alınması (Orman, Mera, Tarım Dışı Kullanım)
TOP