İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI- GSM

NOTA ÇEVRE olarak; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) alınması sürecindeki her aşamada hizmet vermektedir. Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri ve diğer kurumlarda yürütülmesi gereken işlemlerin, belge hazırlıkları ve takibi yapılmaktadır.

TOP